ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด
ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
DBDMart
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ AFET
ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้านเดือนตุลาคม 2557 (BIG&BIH October 2014) ครั้งที่ 38 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “โฉมใหม่....ใหญ่กว่า...ดีกว่า” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557     (20/10/2557)
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมประเมินสถานการณ์การส่งออกปี 2557 และแนวโน้มปี 2558     (20/10/2557)
Trade information
  Foreign Trade Statistics of Thailand    
  Trade and Economic Indices    
  Thailand official B2B E-Marketplace    
  Intellectual Property    
  Business Development    
  MOC Service Link    
Ministry of Commerce
44/100 Nonthaburi 1 Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000 Tel. 02-507-8000 Fax. 02-547-5210
Go Top