ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
 

หนูณิชย์...พาชิม
Otop Select 2013 กิจกรรม MOC CSR
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

 กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค.2558 เท่ากับ 106.33 สูงขึ้นจากเดือน ก.พ.2558 ร้อยละ 0.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (มี.ค.57) ลดลงร้อยละ 0.57 เฉลี่ย 3 เดือนแรกของปี ลดลงร้อยละ 0.50     กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวตัวเลขส่งออกเดือน ก.พ.58 ส่งออกมูลค่า 17,229.75 ล้านUS$ ลดลง 6.15% นำเข้ามูลค่า 16,839.61 ล้านUS$ เพิ่มขึ้น 1.47% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 390.14 ล้านUS$                    
    1     2     3     4     5     6     7     8  
ข่าวเด่น
 
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพี่จูงน้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 27 เม.ย. 58)      (27/04/2558)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
 
  ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมสมาชิกเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ แนวทางการขยายเครือข่าย Zero Corruption และการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการทำงานของเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน วันอังคาร ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.     
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    
  รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม 2558)    
  Summary of Accomplishments of the Ministry of Commerce For the period of 6 months (12th of September 2014 – 12th of March 2015)    
  สรุปผลงานสำคัญรอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม 2558)    
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สำนักโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 
  โฆษกกระทรวงพาณิชย์    
  ข่าว/ภาพกิจกรรม    
 
บริการกระทรวงพาณิชย์
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
 •  
   
  ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
   
   
   
   
   
   
  Size=S Size=M Size=L
  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  ยุทธศาสตร์กระทรวง
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ปี 2557-2558)    
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ     
    แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556-2559    
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
    ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง    
    รับสมัครบุคลากร    
    จัดซื้อจัดจ้าง    
    ร่าง TOR    
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด
  ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
  DBDMart DBD e-Learning Academy
  ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center)
  AFET สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื่อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
  ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน สายด่วนของรัฐบาล1111
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  แสดงความคิดเห็น
  สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  รัฐบาลไทย สำนักงาน กพ. สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สำนักงาน ปปช.
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสำหรับคนพิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับฟังความเห็นด้านกฎหมายไทย ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ e-Catalog กรมธนารักษ์ โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce
  563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000 โทรสาร 02-547-5209-10
  E-mail:webmaster@moc.go.th
  : Best Viewed in Internet Explorer
  Go Top