ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
 

Otop Select 2013
กิจกรรม MOC CSR
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

 กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มิ.ย.2557 เท่ากับ 107.79 ลดลงจากเดือน พ.ค.2557 ร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน(มิ.ย.56) สูงขึ้นร้อยละ 2.35     กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวตัวเลขส่งออกเดือน พ.ค.57 ส่งออกมูลค่า 19,401.6 ล้านUS$ ลดลง 2.1% นำเข้ามูลค่า 20,210.4 ล้านUS$ ลดลง 9.3% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 808.8 ล้านUS$                    
    1     2     3     4  
ข่าวเด่น
 
  กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน "มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา"     (10/07/2557)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการไปประจำการสำนักงานในต่างประเทศในกระทรวงพาณิชย์     
  กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (Tapioca E-Market) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 16-23 ก.ค. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้    
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ    
  คำขวัญกระทรวงพาณิชย์ "มุ่งมั่นพัฒนา ครบวงจรการค้า เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทย"    
  เพลงกระทรวงพาณิชย์    
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สำนักโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 
  โฆษกกระทรวงพาณิชย์    
  ข่าว/ภาพกิจกรรม    
 
บริการกระทรวงพาณิชย์
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
 •  
   
  ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
   
   
   
   
   
   
  Size=S Size=M Size=L
  ยุทธศาสตร์กระทรวง
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ     
    แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556-2559    
    แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์    
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
    ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง    
    รับสมัครบุคลากร    
    จัดซื้อจัดจ้าง    
    ร่าง TOR    
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แจ้งเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
  ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ AFET
  ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
  DBDMart DBD e-Learning Academy
  ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
  ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด
  กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ สายด่วนของรัฐบาล1111
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื่อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า สำนักงาน กพ. Department of Export Promotion พัฒนากฏหมายไทย รัฐบาลไทย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลสนับสนุนการหางาน ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง นารายณ์ภัณฑ์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
  ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รับฟังความเห็นด้านกฎหมายไทย ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สำนักงาน ปปช. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสำหรับคนพิการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card
  กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-507-8000 โทรสาร 02-547-5210 , 02-507-6305 E-mail:webmaster@moc.go.th
  : Best Viewed in Internet Explorer
  Go Top