ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
 

หนูณิชย์...พาชิม
Otop Select 2013 กิจกรรม MOC CSR
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

 กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน เม.ย.2558 เท่ากับ 106.35 สูงขึ้นจากเดือน มี.ค.2558 ร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (เม.ย.57) ลดลงร้อยละ 1.04 เฉลี่ย 4 เดือนแรกของปี ลดลงร้อยละ 0.65     กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวตัวเลขส่งออกเดือน มี.ค.58 ส่งออกมูลค่า 18,886.43 ล้านUS$ ลดลง 4.45% นำเข้ามูลค่า 17,391.23 ล้านUS$ ลดลง 5.89% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 1,495.20 ล้านUS$                    
    1     2     3     4     5     6     7     8  
ข่าวเด่น
 
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร 2558 (THAIFEX-World of Food Asia 2015) โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (สำนักงานรัฐมนตรี 20 พ.ค. 58)     (20/05/2558)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
 
  รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อเป็นการเตรียมโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    
  การแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบ ๖ เดือน (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘)     
  เซเชลส์ (Seychelles) เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ลำดับที่ 161 อย่างเป็นทางการ    
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    
  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับปฐมฤกษ์    
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สำนักโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 
  โฆษกกระทรวงพาณิชย์    
  ข่าว/ภาพกิจกรรม    
 
บริการกระทรวงพาณิชย์
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
 •  
   
  ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
   
   
   
   
   
   
  Size=S Size=M Size=L
  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  ยุทธศาสตร์กระทรวง
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ปี 2557-2558)    
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ     
    แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556-2559    
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง    
    ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง    
    ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)    
    รับสมัครบุคลากร    
    จัดซื้อจัดจ้าง    
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ผลการดำเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557-12 มีนาคม 2558)
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด
  ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
  DBDMart DBD e-Learning Academy
  ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ค้นหาหัตถกรรมไทยง่ายง่ายบนมือถือคุณ ศศป
  AFET สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื่อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
  ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน สายด่วนของรัฐบาล1111
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  แสดงความคิดเห็น
  สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  รัฐบาลไทย สำนักงาน กพ. สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ปปช. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสำหรับคนพิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
  รับฟังความเห็นด้านกฎหมายไทย ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ระบบสารสนเทศจัดหางานเพื่อคนไทย กรมการจัดหางาน ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ e-Catalog กรมธนารักษ์ โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
  ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบกับองค์ความรู้หัตถกรรมไทยรูปแบบใหม่บนTablet และSmartPhoneของคุณ
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce
  563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000 โทรสาร 02-547-5209-10
  E-mail:webmaster@moc.go.th
  : Best Viewed in Internet Explorer
  Go Top