ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
 

หนูณิชย์...พาชิม
One Roof
Otop Select 2013 กิจกรรม MOC CSR
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

 ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม 2558 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า จากราคาพลังงาน     กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวตัวเลขส่งออกเดือน มิ.ย.58 ส่งออกมูลค่า 18,161.58 ล้านUS$ ลดลง 7.87% นำเข้ามูลค่า 18,011.55 ล้านUS$ ลดลง 0.21% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 150.03 ล้านUS$                    
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวเด่น
 
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ (WIPO Award for Creative Cxcellence) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 3 ส.ค. 58)      (03/08/2558)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
 
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ    
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ    
  นิทรรศการ International Exhibition of Transportation and Urban Services ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ Tehran International Permanent Fairground กรุงเตหะราน    
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศ.ศ.ป.     
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงพาณิชย์” (One Roof) ครั้งที่ 1    
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สำนักโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 
  โฆษกกระทรวงพาณิชย์    
  ข่าว/ภาพกิจกรรม    
 
บริการกระทรวงพาณิชย์
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
 •  
   
  ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
   
   
   
   
   
   
  Size=S Size=M Size=L
  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  ยุทธศาสตร์กระทรวง
    ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2558    
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ปี 2557-2558)    
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ     
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง    
    ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง    
    ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)    
    รับสมัครบุคลากร    
    จัดซื้อจัดจ้าง    
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ผลการดำเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557-12 มีนาคม 2558)
  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด
  ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
  DBDMart DBD e-Learning Academy
  ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ค้นหาหัตถกรรมไทยง่ายง่ายบนมือถือคุณ ศศป
  AFET สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื่อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
  ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน สายด่วนของรัฐบาล1111
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  แสดงความคิดเห็น
  สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  รัฐบาลไทย สำนักงาน กพ. สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ปปช. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสำหรับคนพิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
  รับฟังความเห็นด้านกฎหมายไทย ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ระบบสารสนเทศจัดหางานเพื่อคนไทย กรมการจัดหางาน ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ e-Catalog กรมธนารักษ์ โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
  ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบกับองค์ความรู้หัตถกรรมไทยรูปแบบใหม่บนTablet และSmartPhoneของคุณ
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce
  563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000 โทรสาร 02-547-5209-10
  E-mail:webmaster@moc.go.th
  : Best Viewed in Internet Explorer
  Go Top