ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
 

มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน
Otop Select 2013 กิจกรรม MOC CSR
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

 กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค.2557 เท่ากับ 107.70 ลดลงจากเดือน มิ.ย.2557 ร้อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน(ก.ค.56) สูงขึ้นร้อยละ 2.16     กระทรวงพาณิชย์จะจัดสัมมนาวิชาการวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00–17.00 น. ณ ห้อง 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ WTO และเลขาธิการ UNCTAD กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ...      กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมงาน "มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี                    
    1     2     3     4     5  
ข่าวเด่น
 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน "Organic and Natural Expo 2014"     (26/07/2557)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
 
  กระทรวงพาณิชย์จะจัดสัมมนาวิชาการวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00–17.00 น. ณ ห้อง 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ WTO และเลขาธิการ UNCTAD กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ...    
  กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมงาน "มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี    
  คำขวัญกระทรวงพาณิชย์ "มุ่งมั่นพัฒนา ครบวงจรการค้า เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทย"    
  เพลงกระทรวงพาณิชย์    
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สำนักโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 
  โฆษกกระทรวงพาณิชย์    
  ข่าว/ภาพกิจกรรม    
 
บริการกระทรวงพาณิชย์
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
 •  
   
  ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
   
   
   
   
   
   
  Size=S Size=M Size=L
  ยุทธศาสตร์กระทรวง
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ     
    แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556-2559    
    แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์    
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
    ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง    
    รับสมัครบุคลากร    
    จัดซื้อจัดจ้าง    
    ร่าง TOR    
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แจ้งเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด
  ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
  DBDMart DBD e-Learning Academy
  ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
  AFET สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื่อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
  ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน สายด่วนของรัฐบาล1111
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  รัฐบาลไทย สำนักงาน กพ. สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สำนักงาน ปปช.
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสำหรับคนพิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับฟังความเห็นด้านกฎหมายไทย ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ e-Catalog กรมธนารักษ์ โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card
  กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-507-8000 โทรสาร 02-547-5210 , 02-507-6305 E-mail:webmaster@moc.go.th
  : Best Viewed in Internet Explorer
  Go Top