ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
 

หนูณิชย์...พาชิม
Otop Select 2013 กิจกรรม MOC CSR
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

 กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวตัวเลขส่งออกเดือน ก.พ.58 ส่งออกมูลค่า 17,229.75 ล้านUS$ ลดลง 6.15% นำเข้ามูลค่า 16,839.61 ล้านUS$ เพิ่มขึ้น 1.47% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 390.14 ล้านUS$     กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ.2558 เท่ากับ 106.15 สูงขึ้นจากเดือน ม.ค.2558 ร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ก.พ.57) ลดลงร้อยละ 0.52 เฉลี่ย 2 เดือนแรกของปี ลดลงร้อยละ 0.47                    
    1     2     3     4     5     6     7     8  
ข่าวเด่น
 
  สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business and Commerce : EABC) เข้าพบหารือ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 30 มี.ค. 58)      (30/03/2558)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
 
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนิติกร    
  แผนดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา จัดทำยุทธศาสตร์และต้นแบบธุรกิจภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าของไทย กิจกรรมที่ 3 ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า    
  "ประกาศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการ AEC Connect" สนใจสอบถามภายในวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 น. รายละเอียดดังนี้    
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ผู้สมัครไปประจำการในต่างประเทศ (เปลี่ยนแปลงใหม่)    
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สำนักโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวงฯ ร่วมประชุมบูรณาการและวางแผนการแก้ปัญหาสินค้าเกษตร    
  โฆษกกระทรวงพาณิชย์    
  ข่าว/ภาพกิจกรรม    
 
บริการกระทรวงพาณิชย์
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
 •  
   
  ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
   
   
   
   
   
   
  Size=S Size=M Size=L
  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  ยุทธศาสตร์กระทรวง
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ปี 2557-2558)    
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ     
    แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556-2559    
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
    ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง    
    รับสมัครบุคลากร    
    จัดซื้อจัดจ้าง    
    ร่าง TOR    
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด
  ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
  DBDMart DBD e-Learning Academy
  ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
  AFET สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื่อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
  ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน สายด่วนของรัฐบาล1111
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  แสดงความคิดเห็น
  สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  รัฐบาลไทย สำนักงาน กพ. สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สำนักงาน ปปช.
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสำหรับคนพิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับฟังความเห็นด้านกฎหมายไทย ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ e-Catalog กรมธนารักษ์ โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce
  563 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000 โทรสาร 02-547-5209-10
  E-mail:webmaster@moc.go.th
  : Best Viewed in Internet Explorer
  Go Top