ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
 

หนูณิชย์...พาชิม
Otop Select 2013 กิจกรรม MOC CSR
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

 กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย.57 ส่งออกมูลค่า 19,912.8 ล้านUS$ เพิ่มขึ้น 3.2% นำเข้ามูลค่า 21,711.0 ล้านUS$ เพิ่มขึ้น 14.4% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1,798.3 ล้านUS$     กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.     กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย.2557 เท่ากับ 107.43 ลดลงจากเดือน ส.ค.2557 ร้อยละ 0.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน(ก.ย.56) สูงขึ้นร้อยละ 1.75                    
    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวเด่น
 
  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้านเดือนตุลาคม 2557 (BIG&BIH October 2014) ครั้งที่ 38 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “โฉมใหม่....ใหญ่กว่า...ดีกว่า” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557     (20/10/2557)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
 
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการและนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ    
  กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.    
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ    
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    
  ขอเชิญชมเทปการถ่ายทอดสด การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ฝ่าคลื่นเศรษฐกิจยุคใหม่สู่การค้าที่ยั่งยืน" เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ปีที่ ๙๔ โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗    
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สำนักโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 
  โฆษกกระทรวงพาณิชย์    
  ข่าว/ภาพกิจกรรม    
 
บริการกระทรวงพาณิชย์
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
 •  
   
  ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
   
   
   
   
   
   
  Size=S Size=M Size=L
  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  ยุทธศาสตร์กระทรวง
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ปี 2557-2558)    
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ     
    แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556-2559    
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
    ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง    
    รับสมัครบุคลากร    
    จัดซื้อจัดจ้าง    
    ร่าง TOR    
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แจ้งเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด
  ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
  DBDMart DBD e-Learning Academy
  ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
  AFET สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื่อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
  ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน สายด่วนของรัฐบาล1111
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  แสดงความคิดเห็น
  สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  รัฐบาลไทย สำนักงาน กพ. สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สำนักงาน ปปช.
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสำหรับคนพิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับฟังความเห็นด้านกฎหมายไทย ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ e-Catalog กรมธนารักษ์ โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce
  44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-507-8000 โทรสาร 02-547-5210
  E-mail:webmaster@moc.go.th
  : Best Viewed in Internet Explorer
  Go Top