ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
  ผู้ตรวจราชการ (นางมาลี โชคล้ำเลิศ) เยี่ยมชม Bangkok Farmer's Market     (31/08/2557)
  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สัมมนาเชิงปฏิบัติการ DBD get Together 2014 การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร     (31/08/2557)
  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)     (30/08/2557)
  ผู้ตรวจราชการ (นางมาลี โชคล้ำเลิศ) ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร ด้วยระบบ VDO Conference     (29/08/2557)
  ผู้ตรวจราชการ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) ตรวจราชการจังหวัดสตูล ด้วยระบบ VDO Conference     (29/08/2557)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์  ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2512-0123 ต่อ 800,803 เบอร์โทรสาร : 0-2512-0355
webmaster : servicelink@moc.go.th