ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
  ผู้ตรวจราชการ (นางกุลณี อิศดิศัย นายสมศักดิ์ พณิชยกุล และนางสาวนพพร ลิ้นทอง) ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีกระทรวงพาณิชย์ ณ สนามนิมิบุตร เขตปทุมวัน     (31/01/2558)
  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีกระทรวงพาณิชย์ ณ สนามกีฬานิมิบุตร เขตปทุมวัน     (31/01/2558)
  ผู้ตรวจราชการ (นางดวงกมล เจียมบุตร) ประชุมตรวจติดตามและสอบทานความเสี่ยงของโครงการตามแผนการตรวจราชการ ปี 2558 ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ     (30/01/2558)
  ผู้ตรวจราชการ (นางสาวนพพร ลิ้นทอง) เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรม OTOP ขับเคลือนเศรษฐกิจมอบความสุขประชาชน" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร์     (30/01/2558)
  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง ) เป็นวิทยากรบรรยาย "แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนระดับกระทรวง" โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางอัมพวัน พิชาลัย) ร่วมด้วย     (30/01/2558)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์  ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2512-0123 ต่อ 800,803 เบอร์โทรสาร : 0-2512-0355
webmaster : servicelink@moc.go.th