ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
 

หนูณิชย์...พาชิม
One Roof
Otop Select 2013 กิจกรรม MOC CSR
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

 ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2558 ปรับตัวลดลงจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและอาหารสด     กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวตัวเลขส่งออกเดือน ต.ค.58 ส่งออกมูลค่า 18,566.19 ล้านUS$ ลดลง 8.11% นำเข้ามูลค่า 16,465.26 ล้านUS$ ลดลง 18.21% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 2,100.93 ล้านUS$                    
    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวเด่น
 
  H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 28 ธ.ค. 58)     (28/12/2558)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
 
  รับสมัครข้าราชการไปประจำการสำนักงานในต่างประเทศ    
  รางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2558    
  นิทรรศการ International Exhibition of Transportation and Urban Services ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ Tehran International Permanent Fairground กรุงเตหะราน    
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงพาณิชย์” (One Roof) ครั้งที่ 1    
  รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อเป็นการเตรียมโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สำนักโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 
  โฆษกกระทรวงพาณิชย์    
  ข่าว/ภาพกิจกรรม    
 
บริการกระทรวงพาณิชย์
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
 •  
   
  ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
   
   
   
  Ministry of Commerce >> About MOC
  Contact Us  Ministry of Commerce (MOC)

  44/100 Nonthaburi 1 Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000
  Tel. 662-507-8000    Fax. 662-507-7717
  E-mail :
  webmaster@moc.go.th

  Click picture to enlarge map

  Size=S Size=M Size=L
  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  ยุทธศาสตร์กระทรวง
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    
    ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2558    
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ     
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง    
    ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง    
    รับสมัครบุคลากร    
    ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)    
    จัดซื้อจัดจ้าง    
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ผลการดำเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557-12 มีนาคม 2558)
  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด
  ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
  DBDMart DBD e-Learning Academy
  ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ค้นหาหัตถกรรมไทยง่ายง่ายบนมือถือคุณ ศศป
  AFET สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื่อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
  ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
  Thailand e-Government ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  รัฐบาลไทย สำนักงาน กพ. สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ปปช. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสำหรับคนพิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
  รับฟังความเห็นด้านกฎหมายไทย ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ระบบสารสนเทศจัดหางานเพื่อคนไทย กรมการจัดหางาน ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ e-Catalog กรมธนารักษ์ โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
  ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบกับองค์ความรู้หัตถกรรมไทยรูปแบบใหม่บนTablet และSmartPhoneของคุณ ประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce
  563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000 โทรสาร 02-547-5209-10
  /นโยบายเว็บไซต์/E-mail:webmaster@moc.go.th/
  : Best Viewed in Internet Explorer
  Go Top